ស្វាគមន៍មកកាន់បទពិសោធន៍កីឡាដ៏អស្ចារ្យ។

FOX Sports និង ESPN ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានសហការគ្នានាំយកកីឡាល្អៗពីជុំវិញពិភពលោកមកប្រមូលផ្តុំនៅលើគេហទំព័រតែមួយ។

អ្នកនឹងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ global.espn.com ក្នុងពេល 10 វិនាទីទៀត។

មិនអាចរង់ចាំបាន? ចុចទីនេះ