បឹងកេត ជ្រើសយកយុវជនមកពីណូវ៉ែលហ្សឺឡង់២រូបមកចូលយុវជនថ្នាល U17

ក្លិបបាល់ទាត់បឹងកេត បានប្រកាសជ្រើសរើសយុវជន៣៤រូបជាផ្លូវការ ដែលក្នុងនោះមានកូនខ្មែរ-ណូវ៉ែលហ្សឺឡង់២រូប បានចូលរួម​ជាមួយក្រុម ហ្វឹកហាត់ត្រៀមពានរង្វាន់ឯកជន KMH។

ខាងក្រោមនេះ ជាបញ្ជីផ្លូវការណ៍របស់បឹងកេត៖

ចំបោះការផ្ទេរមកកម្ពុជាវិញ ប្រភពស្នឹទ្ធិនិងគ្រួសារទម្លាយថា ពិតជាមានមោទនភាព ប៉ុន្តែនៅបារម្ភចំពោះការផ្ទេរមករស់នៅកម្ពុជាដើម្បីហាត់ជាមួយបឹងកេត ត្បិតពួកគេធ្លាប់រស់នៅក្រៅប្រទេសតាំងពីតូច។

នេះជាការប្រមូលផ្តុំលើកទី២របស់បឹងកេត បន្ទាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ពួកគេបានរំសាយថ្នាល U17 ម្តងហើយបន្ទាប់ពីពុំសូវមានការប្រកួត និងខ្ទង់ចំណាយច្រើន។

 

មតិយោបល់