វៀតណាម បន្តចាញ់២ប្រកួតជាប់គ្នានៅ Asian Cup ប៉ុន្តែនៅមានសង្ឃឹមឡើង

ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាម នៅតែមានក្តីសង្ឃឹមឡើងទៅវគ្គ១៦ក្រុម ទោះពួកគេបន្តចាញ់២ប្រកួតជាប់គ្នា ដោយចុងក្រោយនេះបានចាញ់ក្រុមអ៊ីរ៉ង់ ២-០ នាមុននេះបន្តិច នៅអារ៉ាប់រួម។

ក្រុមលោក Pak Hangseo ពុំមានឪកាសប្រជែងលេខ២ឡើយ ប៉ុន្តែពួកគេនៅអ៊ុតប្រកួតប្រកួតចុងក្រោយជាមួយ យឺម៉ែន ដែលមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ តាមរូបមន្តពាននេះ គឺនឹងយកលេខ៣ល្អចំនួន៤ក្រុមពីពូលទាំង៦ ដើម្បីបង្គ្រប់កៅអីទៅវគ្គ១៦ក្រុម។

សរុបក្រុមឡើងស្វ័យប្រវត្តិបច្ចុប្បន្នមាន ហ្សកដានី ចិន កូរ៉េខាងត្បូង អ៊ីរ៉ង់ អ៊ីរ៉ាក់ ។

មតិយោបល់