អ្នក​ចាំទី​សាធារណរដ្ឋ Kyrgyz បង្កើត​កំហុស​ដូច​ជូន​កាដូ​ក្រុម​ចិន​មួយ​គ្រាប់

ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ចិន​ទទួល​បាន​កាដូ​គ្រាប់​បាល់​មួយ​គ្រាប់​ដ៏សំខាន់​ នៅពេល​ដែល​អ្នក​ចាំទី​ Pavel Matiash របស់​សាធារណ​រដ្ឋ​ Kyrgyz បាន​បង្កើត​កំហុស​ធ្វើ​ឲ្យ​​បាល់​ចូល​ទី​ខ្លួន​ឯង​​ក្នុ​ងការ​ប្រកួត​ AFC Asian Cup 2019។

សាធារណរដ្ឋ​ Kyrgyz រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​នាំ​មុខ​មុន​ ប៉ុន្តែ​បាល់​ជ្រុង​ដ៏​សាមញ្ញ​មួយ​ត្រូវ​បាន​អ្នក​ចាំ​ទី Matiash រុញ​បញ្ចូល​ទី​របស់​ខ្លួន​ឯង​ ខណៈ​ពេល​ដែល​គាត់​មាន​បំណង​រុញ​ឲ្យ​ផុត​លើ​របារ​ទី។

ដូច​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុងវីដេអូ​ខាង​ក្រោម​នេះ ​ជាក់​ស្ដែង​គឺ​ជា​កំហុស​របស់​អ្នក​ចាំទី​៖

មតិយោបល់