គូជក់ចិត្តប្រចាំសប្តាហ៍ ភ្នំពេញក្រោន ប៉ះ ណាហ្គាវ៉ើល ថ្ងៃសៅរ៍នៅ RSN

លីគកំពូលកម្ពុជា នឹងត្រឡប់មកវិញ នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី០៧ ខែមេសានេះ ដោយជំនួបរវាង ភ្នំពេញក្រោន និងណាហ្គាវ៉ើល ជាគូគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ។

ក្រុម Top 4 ទាំងពីរ កំពុងត្រូវការពិន្ទុជាចាំបាច់ក្នុងការប្រដេញបឹងកេត។ កំណត់ត្រារបស់ពួកគេគឺដូចគ្នា ឆ្លងកាត់៣ប្រកួត ឈ្នះ២ស្មើ១ ប៉ុន្តែណាហ្គាឈរលេខ២ដោយសារគ្រាប់បាល់ចំណេញ៧គ្រាប់ និងភ្នំពេញក្រោននៅលេខ៤មានគ្រាប់បាល់ចំណេញ៣គ្រាប់។

បើមើលពីប្រវត្តិប៉ះគ្នា ក្រុមខ្លាំងទាំងពីរឈ្នះតានតឹងបំផុត។ ជំនួបមិត្តភាពចុងក្រោយ ភ្នំពេញក្រោន បានត្រឹមស្មើណាហ្គា ៣-៣ ។

សូមមើលពីតារាងប្រកួតសប្តាហ៍ទី៤នេះ៖

តារាងចំណាត់ថ្នាក់សប្តាហ៍ទី៣ និង កាលវិភាគសម្រាប់ការប្រួកួតសប្តាហ៍ទី៤#Metfone #CNCC

Posted by Metfone Cambodian League on Monday, 2 April 2018

មតិយោបល់